Recenzje

 

 

Zasady recenzowania

 

 1. Wszystkie artykuły i teksty naukowe przesłane do redakcji i zakwalifikowane do działów pisma podlegają procesowi recenzji.
 2. Proces recenzyjny nadzorują redaktorzy tematyczni, czyli członkowie zespołu redakcyjnego, specjalizujący się w problematyce poruszanej w danym artykule.
 3. Recenzji wewnętrznej, która obejmuje ocenę formalną, merytoryczną oraz zgodności z profilem czasopisma, dokonują członkowie zespołu redakcyjnego.
 4. Redaktor naczelny lub tematyczny powołuje dwóch recenzentów zewnętrznych. Recenzenci powinni być specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany artykuł naukowy.
 5. Recenzenci nie mogą pozostawać z autorem tekstu w konflikcie interesów.
 6. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 7. Recenzja zewnętrzna ma formę pisemną i musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku w obecnej postaci, publikacji tekstu po wprowadzeniu poprawek, ponownej recenzji po wprowadzeniu poprawek bądź o jej odrzuceniu.
 8. Po zakończonej procedurze recenzowania, autor tekstu zostaje poinformowany o jej wyniku oraz zapoznaje się z uwagami recenzentów.
 9. Osobom recenzującym nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.
 10. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje redaktor naczelny na podstawie dwóch pisemnych recenzji zewnętrznych.
 11. Nazwiska recenzentów publikowane są raz w roku w wersji elektronicznej i papierowej czasopisma oraz ogłaszane na stronie internetowej czasopisma.

 

 

line

 

Lista recenzentów

 (numery 1/2015, 2/2016)

Jerzy Baradziej (Uniwersytet Jagielloński)
Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)
Wojciech Bęben (Uniwersytet Gdański)
Wojciech Burszta (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej)
Piotr Cichocki (Uniwersytet Warszawski)
Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Elżbieta Drążkiewicz-Grodzicka (Maynooth University)
Robert A. Dul (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)
Magda Helena Dziubińska (Université Paris-Ouest Nanterre La Défense)
Anna Engelking (Instytut Slawistyki PAN)
Mariusz Filip (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Piotr Goldstein (The University of Manchester)
Katarzyna Kaniowska (Uniwersytet Łódzki)
Bronisława Kopczyńska-Jaworska (Uniwersytet Łódzki)
Grażyna Kubica-Heller (Uniwersytet Jagielloński)
Bogumiła Lisocka-Jaegermann (Uniwersytet Warszawski)
Máire Ní Mhórdha (University of St. Andrews)
Katarzyna Marciniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Danuta Pankalla-Gawęcka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Helena Patzer (Uniwersytet Warszawski)
Juraj Podoba (Ústav Etnológie Slovenskej Akadémie Vied)
Michał Rauszer (Uniwersytet Śląski)
Sławomir Sikora (Uniwersytet Warszawski)
Marta Songin-Mokrzan (Uniwersytet Wrocławski)
Anna Szymoszyn (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Kacper Świerk (Uniwersytet Szczeciński)
Patrycja Trzeszczyńska-Demel (Uniwersytet Jagielloński)
Hubert Wierciński (Uniwersytet Warszawski)
Dorota Wolska (Uniwersytet Wrocławski)
Mariusz Ziółkowski (Uniwersytet Warszawski)