Autorzy

 

 

     Informacje dla Autorów

     Wymogi techniczne

 

line

 

 

Informacje dla Autorów

 

Zasady publikowania

 1. Do publikacji przyjmowane są artykuły i teksty oryginalne, które nie były opublikowane wcześniej i nie są oddane do druku w innym czasopiśmie wydawanym w języku polskim ani w pracy zbiorowej.
 2. Wszystkie zgłoszone artykuły i teksty naukowe w pierwszej kolejności są opiniowane przez grono redakcyjne. Po zapoznaniu się z ich treścią zostaje podjęta decyzja o skierowaniu artykułu do dalszych prac bądź odmowie. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe oraz teksty naukowe.
 3. Reguły publikacji artykułów naukowych:
  1. Po skierowaniu artykułu naukowego do dalszych prac, zostaje on przekazany do recenzji dwóm anonimowym recenzentom zewnętrznym.
  2. Objętość nadesłanego artykułu naukowego nie powinna przekraczać 40 000 znaków wraz ze spacjami i przypisami (ok. 20 stron).
  3. Nadesłany artykuł naukowy powinien posiadać bibliografię i przypisy sporządzone według wskazówek zamieszczonych w zakładce: „Wymogi techniczne” (styl APA)
  4. Do nadesłanego artykułu naukowego prosimy dołączyć krótkie streszczenie w języku angielskim i polskim o objętości ok. 100-200 wyrazów (treść obu streszczeń powinna być równorzędna w treści). Streszczenie powinno być opatrzone nagłówkiem z imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem artykułu. Pod każdym abstraktem prosimy umieścić zestaw słów kluczowych (maksymalnie 6 haseł) w języku polskim oraz osobno w języku angielskim.
  5. Do artykułu prosimy dołączyć również krótką notę o Autorze (imię, nazwisko, specjalność i stopień naukowy, afiliację (nazwa instytucji lub organizacji) oraz zainteresowania badawcze (syntetyczne wskazanie zakresu zainteresowań), adres do korespondencji i adres mejlowy.
 4. Reguły publikacji tekstów naukowych (recenzje, refleksje, sprawozdania itp.):
  1. Po skierowaniu tekstu naukowego do dalszych prac, zostaje on przekazany do recenzji wewnętrznej jednemu z członków zespołu redakcyjnego.
  2. Objętość nadesłanego tekstu naukowego nie powinna przekraczać 20 000 znaków wraz ze spacjami i przypisami (ok. 10 stron).
  3. Nadesłany tekst naukowy może posiadać bibliografię i przypisy sporządzone według wskazówek zamieszczonych w zakładce: „Wymogi techniczne”.
  4. W uzasadnionych przypadkach do nadesłanego tekstu naukowego prosimy dołączyć krótkie streszczenie w języku angielskim i polskim o objętości ok. 100 wyrazów (treść obu streszczeń powinna być równorzędna w treści). Streszczenie powinno być opatrzone nagłówkiem z imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem tekstu. Pod każdym abstraktem prosimy umieścić zestaw słów kluczowych (maksymalnie 6 haseł) w języku polskim oraz osobno w języku angielskim.
  5. Do tekstu prosimy dołączyć również krótką notę o Autorze (imię, nazwisko, specjalność i stopień naukowy, afiliację (nazwa instytucji lub organizacji) oraz zainteresowania badawcze (syntetyczne wskazanie zakresu zainteresowań), adres do korespondencji i adres meblowy.
 5. Publikacje w Etnografii nie są płatne.
 6. Materiałów nieprzyjętych do druku redakcja nie odsyła.
 7. Autor podpisuje z Wydawnictwem umowę o publikacji tekstu jego autorstwa. Wzór umowy znajduje się tu: OŚWIADCZENIE AUTORA
 8. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w celu przeciwdziałania przypadkom ghostwriting guest authorship, Autorzy tekstów zbiorowych zobowiązani są do podania informacji o wkładzie poszczególnych Autorów w powstanie artykułu. W razie stwierdzenia nierzetelności naukowej polegającej na nieujawnianiu wkładu innych osób w powstanie publikacji (ghostwriting), podawaniu jako współautorów osób, których wkład w powstanie publikacji był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca (guest authorship), Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia o tym fakcie środowiska naukowego.

 

 

 

line

 

 

 

Wymogi techniczne

 

Plik do pobrania:  WYMOGI TECHNICZNE

 

 

line

 

مبل راحتی صندلی مدیریتی صندلی اداری میز اداری وبلاگدهی گن لاغری بازی اندروید تبلیغات کلیکی آموزش زبان انگلیسی پاراگلایدر مارکت اندروید خرید بلیط هواپیما دانلود آهنگ جدید آهنگ جدید آهنگ پروتز سینه پروتز باسن پروتز لب میز تلویزیون